Frei Edison

Pároco

Frei Francisco

Vigário

Frei Marcio

Pós-noviço

Frei Rodinei

Pós-noviço